37204520-pizza-wallpaper

Kontakt

PIZZERIE & MUSIC CLUB PRISHTINA

adresa: Žitavská 2602, 407 47 Varnsdorf

telefon: 412 374 468

email: info@pizzerie-prishtina.cz

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich